miercuri, 24 iulie 2013

Strada Dianei 9 și nenorocul arhitectului DoneaudErnest Doneaud, important arhitect bucureștean în prima jumătate a secolului XX, de origine franceză și cu studii la Paris, a lăsat în Capitală și în alte câteva orașe mai multe clădiri, care ilustrează stilurile preferate în epocă, neoromânesc, eclectic cu elemente de neoclasic și neorenaștere franceză, neobaroc și Art Déco. Multe dintre ele se păstrează… mai bine sau mai rău.
Din păcate, nu putem să nu observăm că Doneaud a fost un arhitect cu soartă inegală: când norocos, când ghinionist. La fel și clădirile lui.

Decor la sala bizantină a Cercului Militar București

Cele mai norocoase sunt Cercul militar, clădire pe care nu o amenință nimic și la ale cărei decorațiuni interioare Doneaud a contribuit masiv, 


biserica Visarion, bine merçi pe strada Visarion (stradă devenită celebră pentru batjocorirea casei de la nr. 8, dar de-a lungul căreia încă dăinuiesc mai multe clădiri frumoase amenințate de distrugere), casa neoromânească de pe strada Mahatma Gandhi 1 colț cu Kiseleff, de care are grijă galeria de artă ce-și are sediul acolo, casa Deșliu, din bd. Dacia, azi sediu de ambasadă, bine întreținută. Și alte câteva.

Casa Ion Voicu (imagine PMB)

Norocoasă poate fi considerată și casa din Intrarea Ioanid 4, trecută din mâinile Aspasiei Dănescu în cele ale inginerului Creţu, apoi ale violonistului Ion Voicu și rămasă în proprietatea familiei acestuia. Deși cu fațada cam jerpelită, e în siguranță pentru multă vreme de-acum încolo.

Casa Coandă

Casa monumentală din bulevardul Lascăr Catargiu, construită de arhitecții Ernest Doneaud și Gregoire Marc pentru Generalul Coandă, tatăl savantului Henri Coandă, are mai puțin noroc: donată de proprietar Academiei, a servit de obiect unei vânzări cam frauduloase a etajului și acum se află în hățișul unor litigii ajunse în Justiție.
Dar nenorocul arhitectului Doneaud a schimbat soarta altor clădiri frumoase pe care le-a conceput.

Desen de Doneaud pentru fațada Palatului Senatului 
(imagine din articolul Oanei Marinache din Adevărul)

Marele lui ghinion – și cel al Capitalei – este cel abătut asupra clădirii Senatului, proiectată de el și de colegul lui, arh. Maimarolu. Senatul ar fi trebuit să se afle pe locul vechii case demolate a lui Toma Cantacuzino, confiscată de Constantin Brâncoveanu și numită de el „palatul coconilor mei”, apoi proprietate a altor mari familii boierești, sfârșind cu Bibeștii. Aflată la vremea aceea pe malul drept al Dâmboviței, ajunsă, prin avatarurile modificărilor aduse cursului râului, pe celălalt mal, clădirea dăinuia încă în 1912, când a fost demolată pentru a face loc clădirii Senatului.

Ziarul Universul din 1912 - imagine Internet

Noua clădire a Senatului, desenată de Doneaud și Maimarolu, ar fi întregit peisajul urban al acelui colț de București, rezonând armonios cu clădirea CEC și cu cea a Muzeului de Istorie a României, cu arhitecturi de stiluri înrudite, și punând un cap de perspectivă coerent Căii Victoriei.
N-a fost să fie.
Deși, în cele din urmă, s-au construit fundațiile și au început să se înalțe zidurile, construcția a fost abandonată din motivul tradițional mioritic, „lipsa de bani”. A ființat aici un cinematograf, numit Gioconda. Subconștientul popular a păstrat numele și, fără să-și aducă aminte de unde vine, l-a trecut blocului-turn construit mult mai târziu, în 1962, pe acele fundații.
Ghinionul arhitectului s-a abătut mai târziu asupra altor clădiri construite după planurile lui. 


Frumosul hotel Royal Palace, din C. Mille 18, tânjește de ani de zile, cu ferestrele sparte și tencuiala coșcovită, așteptând să se încheie renovarea începută cu ani în urmă și lăsată de izbeliște în mijlocul lucrărilor.


Hotelul Lido, unul dintre hotelurile de lux ale Capitalei, mândru posesor al primei (și multă vreme singurei) piscine cu valuri artificiale din București, stă închis de ani de zile în urma unor vaste acțiuni judiciare. Păcat de această podoabă hotelieră a Bucureștilor.


Ultima casă Doneaud lovită de ghinion este cea din Dianei 9. Construită, pe câte știu, prin 1910-1914, pentru colonelul Gh. Argeșeanu, locuită mai târziu, potrivit prof. A. Pippidi, de familia „monseniorului” Vladimir Ghica, casa, așezată pe colț, înecată în verdeață, este un exemplu al farmecului bucureștean interbelic. Când te apropii de ea e imposibil să nu te gândești la dragostea de frumos, la educația și la cultura locuitorilor Capitalei acelor vremuri.


Dar vai! Aceste constante ale vieții bucureștene de ieri nu mai au valoare astăzi! Agresivitatea, lăcomia feroce, lipsa de considerație pentru semeni, caracteristice zilelor noastre, nu fac casă bună cu estetismul tihnit al vieții celor care au făcut din București mult pomenitul „mic Paris”.


După ce ușile au fost deschise vraiște pentru ca oamenii străzii să-și facă datoria de distrugere, așa cum s-a întâmplat cu atâtea case prețioase bucureștene, casa este acum închisă și păzită în urma protestelor societății civile și a atribuirii statutului de monument istoric. 


Cam târziu. Termitele umane au ros pe dinăuntru tot ce se putea. Mica seră, acum devastată, altădată colț de frumusețe și răcoare

Ultima sobă rămasă (cu siguranță o sobă Hardmuth), despuiată de reliefurile ei grațioase

Numai câteva ornamente pe tavane și deasupra ușilor, câteva careuri de ferestre bizotate de cristal, mica seră devastată și ruina unei sobe, altădată împodobită cu reliefuri, mai aduc aminte de calitatea vieții celor care au locuit aici.Scara spre pod, cu linii fluide... dar rămasă fără balustradă

În pod, eleganta structură de lemn pe care este montată tabla acoperișului 
- lucru fin și meșteșugit, din alte vremuri


Cât suntem de pricepuți la tăiatul crăcii pe care stăm! Cu câtă nesocotință distrugem dovezile care atestă că suntem și noi oameni civilizați, aparținători de Europa! Cu câtă nepăsare criminală și lipsă de rușine aruncăm la gunoi mărturiile unei istorii pe care alte națiuni civilizate le-ar îngriji și le-ar păstra cu mândrie și respect. Dacă le-ar avea.


Mă minunam cu câtă emoție a întâmpinat nația noastră de mâncăi știrea că s-ar putea ca sanctitatea sa micul (mititelul) să fie interzis! Dacă măcar un sfert din cei care s-au agitat ca să-și poată umfla mai departe burdihanul cu mici s-ar emoționa atunci când pierdem irevocabil o prețioasă podoabă a Bucureștilor, am fi acum demult acceptați de Europa și nu ne-ar mai contesta nimeni statutul de popor civilizat.
Visez, probabil…
 Copyright Silvia Colfescu, 2013Niciun comentariu: