duminică, 9 martie 2014

Saga familiei Casassovici - în pregătire la Vremea


Saga unei familii, revelatoare pentru înțelegerea rolului clasei medii care, prin muncă cinstită, perseverență și hotărâre, a făurit România, așa cum devenise ea înainte de al Doilea Război Mondial. Prin munca și inventivitatea acestor oameni, în mai puțin de un secol, ei s-au înălțat, de la o stare socială modestă, în elitele intelectuale și tehnice-industriale ale României, iar România a sărit din feudalism direct în capitalism, devenind, înainte de război, o țară avansată economic, care depășea Grecia sau Portugalia. Această clasă "medie" ne lipsește acum, decimată și izgonită de comunism și imposibil de refăcut în condițiile de corupție și de suprataxare a muncii cinstite, generate de autoritățile noastre.

Se pare că familia Casassovici este de origine macedoneană. Primul membru al familiei stabilit pe pământ românesc a fost Ivanciu, care, împreună cu cei patru frați și surori și cu mama lor, Elena, văduvă, au fugit în 1810 din orașul Șiștov din Bulgaria, lăsat pradă flăcărilor de armatele rusești, a trecut Dunărea și s-a stabilit la Zimnicea.
Fiul văduvei, Ivanciu, a devenit băcan.
Fiul băcanului, Haralambie, a urmat cursurile Facultății de Medicină din București, înființată de C. Davila, și a devenit medic militar.
Fiul medicului, Corneliu, a făcut studii în Germania și a devenit inginer textilist, profesor universitar, proprietar al unei mari filaturi și întemeietorul învățământului superior de textile din România.
Fiica medicului, Clemența, măritată Noica, a fost mama filosofului Constantin Noica.
Una dintre casele frumoase ale Bucureștilor, cea din strada Varșovia 4, a fost casa familială a lui Corneliu Casassovici, construită după planurile arhitectului Arghir Culina, executată de antrepriza inginerului Ion Rizescu, rudă prin alianță cu familia comanditarului. 
Fiul lui Corneliu, Mircea, a urmat Politehnica din Dresda. Dar fabrica familiei, pe care urma să o conducă, a fost naționalizată și întreaga familie a făcut cunoștință cu închisoarea. După eliberare, Mircea a muncit toată viața ca inginer de instalații.

Cu fiul lui Mircea, Dan, se încheie periplul familiei Casassovici pe teritoriul românesc. Alungat din patrie de condițiile de opresiune în care familiile „exploatatorilor” erau silite să trăiască, a emigrat în Franța și și-a pus competențele și puterea de muncă în slujba dezvoltării noii sale patrii. Fiul și nepotul lui, născuți în Franța, își vor aduce aminte cu nostalgie de rădăcinile românești ale familiei lor…   

Niciun comentariu: