marți, 18 februarie 2014

Locuri frumoase din București. Palatul vechi al Băncii Naționale


Una dintre podoabele orașului, Palatul vechi al Băncii Naţionale a României, din strada Lipscani 25, a fost construit, între anii 1883-1900, după proiectul arhitecților Cassien Bernard și Albert Galleron, asistaţi de arhitecții N. Cerchez şi Const. Băicoianu.BNR se ridică pe locul unde altădată se afla Hanul Şerban-Vodă, ridicat între 1683-1685 de Şerban Cantacuzino. Cum hanul fusese închinat de către voievod mănăstirii Cotroceni, în 1863, la secularizarea averilor mănăstireşti, a fost trecut în proprietatea statului, care, după înființarea Băncii Naționale, l-a vândut acesteia pentru ca, pe locul hanului, să-și ridice sediul. 


Parter, Sala Ghișeelor
Palatul Băncii Naţionale a României are dimensiuni monumentale. Arhitectura sa, inspirată de stilul Louis XV, evocă de asemenea antichitatea greacă prin coloanele ionice şi corintice care împodobesc faţada. În nişele de pe faţadele pavilioanelor de colţ sunt aşezate sculpturi alegorice de Ion Georgescu, Ştefan Ionescu-Valbudea şi foarte probabil Atanasie Constantinescu la coronamentul corpului central. 


Interioarele sunt somptuoase. 
Scări monumentale de marmură se continuă cu coridoare lungi, cu decor discret.


Printre podoabele interiorului, se remarcă stucaturi aurite, feronerie de artă, bronzuri.

Nu lipsesc sculpturile în marmură, în bronz, reliefurile.


Detalii de decor din Sala Ghișeelor de la parter, care adăpostește astăzi Muzeul BNR 

Sala Consiliului de Administrație este decorată cu picturi murale, candelabre de bronz, uși pictate.
Printre autorii picturilor,  G.D. Mirea, Nicolae Grigorescu, E. Voinescu.
marți, 11 februarie 2014

Mătuși fabuloase. Destin bucureștean în câteva imagini subversive burghezo-moșierești

Regina Maria și Maria Florescu la Balcic, octombrie 1932

Alte câteva imagini care s-ar fi cuvenit a fi adăugate la cartea cu mătuși... pentru că o imagine face cât 10.000 de cuvinte, nu?

Câteva imagini sunt de ajuns ca să te facă să înțelegi cum s-a putut scurge o viață în Bucureștii frământatului secol XX.

Maria Florescu Mavrocordat infirmieră în timpul războiului la Spitalul Saint Vincent de Paul din București

Momente bune...
17 februarie 1944, căsătoria Mariei Florescu cu George Mavrocordato, în casa Manu. De la stânga la dreapta Bălașa Cantacuzino, Maria Florescu, Elena Donici, Cherica Sturdza, Zozi Cantacuzino

Momente grele...

Momente paradoxale și amuzante...

Momente fericite...
Maria Mavrocordat sărbătorită la Ambasada Franceză la împlinirea vârstei de 90 de ani

O viață...Mulțumesc Ruxandei Beldiman 
și Domnului Emanuel Bădescu 
pentru ajutorul dat în procurarea fotografiilor.